Två grävmaskiner framför ett hus

Markentreprenad - när du behöver gräva stora hål

Det finns många tillfällen när du kan behöva ta hjälp av ett företag som arbetar med markentreprenad. Det vanligaste arbetet som vi på Markarbete Stockholm utför är det förberedande markarbetet som måste till innan det går att gjuta en husgrund. Det är inte ovanligt att blivande husägare upptäcker att det döljer sig stora stenar eller stenblock en bit ner under tomtens markyta. Dessa stenblock måste då avlägsnas innan byggarbetet kan fortsätta.

Allt som behöver grävas

Kort sagt går det att säga att en markentreprenör tar sig an alla grävarbeten där spade och handkraft inte räcker till. Grävmaskiner finns i många olika storlekar, allt från små maskiner som kan ta sig runt i en villaträdgård till stora vägentreprenadmaskiner. Ett företag som arbetar med markentreprenad kan bland annat hjälpa till med att:

  • Gräva ut för en pool
  • Gräva för nedläggning av avloppsrör
  • Gräva för nedläggning av septitank