Grundisolering Källare. Gribbylund Täby

Radhusägarna i en bostadsrättsförening behövde en isolering av husgrunden pga. fukt och mögel och saneringsskador i källarutrymmena. Markentreprenad innehöll även rivning, markberedning samt anläggning av nya buskar, rabatter till de gemensamma ytorna. Isoleringsarbetet av husfundamentet verkställdes på Gribbylunds allé i Gribbylund, Täby utanför Stockholm. Slutligen installerade vi även ny brandisolering. För detta tog vi in en firma som installerar brandisolering i Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *