Grävmaskiner dränerar runt ett hus

Dränering - förhindrar fukt- och mögelangrepp

Äger du ett hus är det av yttersta vikt att du regelbundet kontrollerar att dräneringen fungerar som den ska. Utan en korrekt dränering är det bara en tidsfråga innan huset börjar suga upp vatten från den omgivande marken och fukt- och mögelangreppen börjar. Vi utför husdränering till villor, garage och källare i Upplands Väsby, Täby och Vallentuna och gör även inspektioner av existerande dräneringsrör för att kontrollera skicket.

Låt inte snålheten bedra visheten

Det är lätt att lockas av att spara pengar genom att använda lite mindre eller billiga material. Det är i regel alltid en dålig idé och särskilt när det handlar om att dränera hus. Det här är även ett arbete som du ska överlåta till professionella hantverkare. Ett felaktigt genomfört eller undermåligt dräneringsarbete leder så gott som alltid till:

  • Fukt- och mögelangrepp
  • Rötskador och mögel i en eventuell källare
  • En försämrad inomhusmiljö som kan påverka hälsan hos de boende