Vattenskadat hus

Dränering av källare - läs om ombyggnad till boendeyta

Det är inte obligatoriskt att en husgrund, eller förvaringskällare, är dränerad. Byggs det däremot om för boende är det att rekommendera. För att få optimalt fuktskydd i en källare görs inte bara dränering runt den yttre väggen, utan man passar då också på att isolera på samma gång. Dräneringsrör läggs hela vägen till nederkanten av grunden. Detta är för att också fånga upp och avleda eventuellt stigande grundvatten som kan ledas bort via avloppssystemet eller rätt ut på en slänt längre bort. Markarbete Stockholm finns behjälpliga att dränera källare vid ombyggnation, så väl som vid renovering och omläggning.

Håll grunden torr med platonmatta

Bästa sättet att hålla grunden torr är att lägga en dränerande matta närmast väggen på dess yttersida. En platonmatta består av en matta av närliggande gummiknappar. Utrymmet mellan knapparna gör att luft kan cirkulera och möjliggör att väggen kan torka själv utan skador. Mattan fungerar på så sätt också som isolering. Liknande isolering bör också läggas på källarens golv under dess innergolv. Att dränera källare är sparade pengar i både underhåll och uppvärmningskostnader långsiktigt.